De nonnen van Navarone

Productie 1997

Auteur: Anton Klee

Regie: Omer De Sadeleer

Korte inhoud:

In een modern nonnenklooster beslist moeder-overste dat zo'n aards leven niet langer kan en legt de zusters en zichzelf een nieuw leven op van gebed en meditatie om opnieuw God te ontdekken.

Peter Camillus is er vriend aan huis en begrijpt de plotse ommekeer niet. Nu hij juist de jonge pater Victor heeft meegebracht om ook te genieten van vele wereldse geneugten die het klooster biedt, dreigt de klok een paar eeuwen teruggedraaid te worden.

Toch proberen de paters samen met de zusters, met vallen en opstaan, zich te schikken naar de strenge, ascetische regels.